Карта сайта

Новости

свіжі новини полтавщини

История Химии

           L Химия древности
           L Алхимия
           L Достижения алхимии
           L Ятрохимия
           L Техническая химия
           L Теория флогистона
           L Атомная теория
           L Органическая химия
           L Теория типов
           L Структурная химия
           L Модель атома
           L Биохимия
           L Промышленная химия

Химические элементы

      L H — Водород
      L He — Гелий
      L Li — Литий
      L B — Бор
      L C — Углерод
      L N — Азот
      L F — Фтор
      L Ne — Неон
      L Na — Натрий
      L Mg — Магний
      L Si — Кремний
      L P — Фосфор
      L S — Сера
      L Cl — Хлор
      L Ar — Аргон
      L K — Калий
      L Ca — Кальций
      L Sc — Скандий
      L Ti — Титан
      L V — Ванадий
      L Cr — Хром
      L Fe — Железо
      L Co — Кобальт
      L Ni — Никель
      L Cu — Медь
      L Zn — Цинк
      L Ga — Галлий
      L As — Мышьяк
      L Se — Селен
      L Br — Бром
      L Kr — Криптон
      L Rb — Рубидий
      L Y — Иттрий
      L Nb — Ниобий
      L Ru — Рутений
      L Rh — Родий
      L Ag — Серебро
      L Cd — Кадмий
      L In — Индий
      L Sn — Олово
      L Sb — Сурьма
      L Te — Теллур
      L I — Иод
      L Xe — Ксенон
      L Cs — Цезий
      L Ba — Барий
      L Lu — Лютеций
      L Hf — Гафний
      L Ta — Тантал
      L Re — Рений
      L Os — Осмий
      L Ir — Иридий
      L Pt — Платина
      L Au — Золото
      L Hg — Ртуть
      L Tl — Таллий
      L Pb — Свинец
      L Bi — Висмут
      L Po — Полоний
      L At — Астат
      L Rn — Радон
      L Fr — Франций
      L Ra — Радий
      L Db — Дубний
      L Bh — Борий
      L Hs — Хассий
      L La — Лантан
      L Ce — Церий
      L Nd — Неодим
      L Sm — Самарий
      L Eu — Европий
      L Tb — Тербий
      L Ho — Гольмий
      L Er — Эрбий
      L Tm — Тулий
      L Ac — Актиний
      L Th — Торий
      L U — Уран
      L Cm — Кюрий
      L Bk — Берклий
      L Fm — Фермий
      L No — Нобелий

Известные химики

      L Платон (Platon)
      L Эпикур

Новые открытия

Справочник по веществам

      L Аконитин
      L Аллетрин
      L Амигдалин
      L Анальгин
      L Бартрин
      L Бутадион
      L Гармалин
      L Диборан
      L Зоман

Рефераты по химии

      L Мир солей 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Введение
           L Введение 2
           L Выводы
           L Актуальность темы
           L Цель работы
           L Апробация работы
           L Публикации
           L Выводы
           L Публикации
           L Введение
           L Вольтамперометрия 2 3
           L Кондуктометрия
           L Потенциометрия
           L Амперометрия
           L Кулонометрия.
           L Анализ сточных вод
           L Потенциометрия 2
           L Введение
           L Литературный обзор
           L Выводы 2
           L Введение
           L Заключение
           L Как его нашли
           L Где он находится
           L Как его получают
           L Хром в сплавах 2
           L Что же дальше?
           L Три или шесть?
           L Хром и древесина
           L Глядя на рисунок
           L Введение
           L Калий
           L Месторождения 2 3
           L Ванадий и сталь
           L Добыча ванадия
           L Ванадий и жизнь
           L Введение
           L Обзор литературы
                L Анкетирование
                L Тестирование
                L «Металлы»
                L Тема: Металлы 2
                L «Гидролиз солей» 2 3 4 5
                L  «Гидролиз солей» 2 3
                L «Гидролиз солей» 2 3 4
           L Выводы
           L Заключение
           L Заключение
           L Фильтрование
           L Введение
           L Соединения йода 2
           L Заключение
           L Введение
           L Заключение
           L Введение 2
           L Введение
           L Заключение
           L Заключение
           L Введение
           L Тот-процесс
           L Выводы
           L Введение
           L Заключение
           L Введение
           L Гидролазы.
           L Изомеразы.
           L Заключение
           L Препаративная ВЭЖХ 2 3 4
           L Введение
           L Условие ЭПР
           L Задачи
           L Заключение
           L Орбитали.
           L Уровни АО. 2
           L Введение
           L Кислотность почв
           L Анализ растений
           L Заключение
           L Введение
           L Клинический анализ
           L Заключение
           L Введение
           L Исходное сырьё
           L Синтез аммиака
           L Аминокислоты
           L Аммиак
           L Получение
           L Применение
           L Латуни.
           L Бронзы . 2
           L Пластмассы.
           L Введение
           L Заключение
           L Введение
           L Основная часть 2 3
           L Заключение
           L Введение 2
           L Обзор литературы
           L Выводы
           L Введение
           L Заключение
           L Степени окисления
      L Водород
           L Водород и Вселенная
           L Водород и жизнь 2
           L Водород и наука 2
           L Водород и практика 2
           L Водород и будущее 2
           L Полиэлектролиты
           L Введение
           L Витамин Н – биотин
           L Белки 2 3 4
           L Углеводы 2
           L Жиры и липоиды
           L Введение
           L Выводы
           L Синтез пептидов
           L Белки 2
           L Нуклеозиды 2
           L Системы ввода пробы
           L Колонки
           L Детекторы 2
           L Введение.
           L Биодизель.
           L Биогаз. 2
           L Заключение.
           L Введение 2 3 4 5
           L Литературный обзор 2
           L Выводы
           L Корреляция Риделя
           L Введение
           L Основной аппарат 2
           L Расчетная часть 2
           L Введение 2 3
           L Тепловой баланс 2 3
           L Введение 2
           L Амортизация
           L Налоги 2
           L Вывод
           L Введение
           L Героин 2 3
           L Кокаин 2 3 4
           L Морфин 2 3 4
           L Промедол 2
           L Заключение
           L Введение
           L Заключение
           L Адгезия и когезия
           L Смачивание
           L Адсорбция
           L Хроматография
           L Коллоидная химия
           L Введение
           L Заключение 2
           L Введение
           L Строение 2 3
           L Методика синтеза
           L Применение
           L Вывод
           L Введение 2
           L Материалы и методы 2 3
           L Выводы
           L Введение
           L Способы получения
           L Введение.
           L Введение
           L Введение
           L Колоночный вариант
           L Гель-хроматография 2
           L Заключение
           L Введение
           L Введение
           L Заключение
           L Гамильтониан
           L Получение
           L Применение
           L Биологическая роль
           L Заключение
           L Введение
           L Литературный обзор 2 3
           L Заключение
           L Введение
           L Литературный обзор
           L Заключение
           L Выводы
           L Введение
           L Выводы
           L Введение
           L Производители
           L Введение.
           L Выводы
           L Введение 2
           L Основы АЭСА
           L Сущность метода 2
           L Область применения
           L Методы АЭСА
           L Визуальные методы
           L Метод добавок
           L Введение 2
           L Полимеры и мономеры
           L Изотопы
           L Заключение
           L Масс-спектрометрия
           L Окисление
           L Дезоксисоединения
           L Биохимия витамина С
           L Биосинтез

Разделы химии

      L Агрохимия
      L Биохимия
      L Геохимия
      L Космохимия
      L Нанохимия
      L Нейрохимия
      L Нефтехимия
      L Общая химия
      L Радиохимия
      L Фотохимия
      L Химия почв
      L Термохимия

Всего страниц: 3035